BASES GENERALS TARGETA CAPRICCIO .


1-Es pot sol·licitar la CAPRICCIO TARGETA qualsevol persona major d'edat que tingui un
residència a Espanya.


2- Serà condició indispensable per obtenir-la que el client ompli de la forma correcta i veraç la
forma d'adhesió al programa, presentant el seu document identificatiu (D.N.I/N.I.F), per a la
comprovació de dades.


3- En el moment de la sol·licitud d'afiliació, el carnet CAPRICCIO corresponent a la
número de client adjudicat. Cap altre sistema acreditarà la participació en aquest
programa.


4-CAPRICCIO es reserva el dret de finalitzar el funcionament del programa de targetes capriccio, avisant
amb tres mesos d'antelació, i per modificar-ne les condicions generals i de funcionament.


5- La targeta és propietat de CAPRICCIO, que es reserva el dret de retirar-la en qualsevol
moment. El propietari és dipositari i usuari del mateix sent responsable del seu correcte ús.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.


1-CAPRICCIO l'informa i dóna el seu consentiment, que les seves dades siguin incorporades als fitxers
propietat de CAPRICCIO, per a les finalitats següents:


1.1.Gestiona i tramita les teves compres com a client preferent de CAPRICCIO.
1.2.Design i oferir-te les millors ofertes.
1.3.Gestionar les comunicacions comercials i publicitàries, tant de l'empresa CAPRICCIO, com del seu grup empresarial,
productes, serveis, ofertes, promocions i qualsevol activitat publicitària, per qualsevol mitjà de comunicació.
1.4. Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de mercat.
L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, en el
termes establerts en la LOPD.


BASES OPERATIVES TARGETA CAPRICCIO


1- Només podràs beneficiar-te dels descomptes i promocions del programa presentant el teu CAPRICCIO
TARGETA en el moment de la compra.


2- En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, si el titular de la targeta vol obtenir-ne una de nova, haurà de
comunicar-ho a la botiga i se'n farà un de nou a partir de l'inici del funcionament de la
programa.


3- Es podran utilitzar cupons, vals o xecs introduïts per CAPRICCIO fins a la data de
caducitat que apareix impresa en elles, presentant el CAPRICCIO CARD per poder bescanviar-los.
Els vals 4 només es poden utilitzar en botigues CAPRICCIO. En cap cas es podran bescanviar per
en efectiu, ni tan sols si el descompte és superior a l'import de la compra.